ΟΜΑΔΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στην Emmegisoft πιστεύουμε ότι οι βασικές αξίες προέρχονται από τον άνθρωπο. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται σε διάφορα επίπεδα με ιδιαίτερες ικανότητες και αφοσίωση. Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις ευκαιρίες πιθανής σταδιοδρομίας στην Emmegisoft.

Γιατί EMMEGISOFT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

arrow_downward

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ θα είναι ένας οδηγός και σημείο αναφοράς για όλους εκείνους που επιλέγουν το εμπορικό σήμα Emmegisoft. Είμαστε μια πολυεθνική που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την πώληση τεχνολογίας για την επεξεργασία προφίλ αλουμινίου, ελαφρού κράματος, PVC και χάλυβα. Η δύναμή μας έγκειται στους ανθρώπους: λαμπρή, δυναμική, που, με πάθος, αφοσίωση και καινοτόμο πνεύμα, εργάζεται με επιμονή και δέσμευση.

0 Υπαλλήλους

0 FP Suite Οι πελάτες

0 Profile Σειρά