Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής “GDPR”) Η Emmegisoft S.r.l. έχει ετοιμάσει την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου για να ενημερώσει τους χρήστες της για τις πολιτικές της σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο και για τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται εδώ .
Ειδικότερα, η παρούσα πολιτική αναφέρεται κυρίως στον ιστότοπο “www.emmegisoft.com” (εφεξής o "Ιστότοπος"). Εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από συγκεκριμένες πληροφορίες, αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο. Εάν ισχύουν νέοι κανονισμοί, αυτή η πολιτική, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες, θα μπορούσαν να υποστούν αλλαγές. Μπορείτε να επαληθεύσετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση ελέγχοντας την ημερομηνία που εμφανίζεται σε κάθε δημοσιευμένο έγγραφο.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: info@emmegisoft.comή γράφοντας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων: dpo.voilap@amicadpo.eu

Προσοχή: αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπο Emmegisoft S.r.l. και δεν αναφέρεται σε συνδέσμους ή/και banner που προσφέρονται από τρίτα μέρη και υπάρχουν στον ιστότοπο.


Πολιτική cookie

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με την παρούσα Πολιτική Cookies, η Emmegisoft S.r.l. σκοπεύει να παρέχει στους χρήστες της όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λεγόμενων cookie.
Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας ενώ τον επισκέπτεστε: ορισμένα είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ιστότοπου. άλλα, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησής σας, είναι προαιρετικά και μπορούν να συλλεχθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, κάντε κλικ εδώ.


Αναπτύξτε για να δείτε όλες τις πληροφορίες arrow_drop_down

Πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθ. 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679


Αυτή η πληροφόρηση στοχεύει να περιγράψει τις μεθόδους διαχείρισης προσωπικών δεδομένων μέσω του ιστότοπου "www.emmegisoft.com" (εφεξής ο "Ιστότοπος") με αναφορά στους χρήστες που τον χρησιμοποιούν.

Η Emmegisoft S.r.l. σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κάθε επισκέπτη της Ιστοσελίδας, που πραγματοποιείται με οποιαδήποτε μέθοδο, αυτοματοποιημένη και μη, πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις προστασίες και τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «GDPR») και από τους πρόσθετους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επίσης σε σχέση με προσβάσεις στο διαδίκτυο που πραγματοποιούνται από το εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πληροφόρησης.


Εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά και ρυθμίζεται από συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του GDPR, αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να νοούνται ως έγγραφο που αποσκοπεί στην παροχή συγκεκριμένων ενδείξεων σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του GDPR σε όσους περιηγούνται στον Ιστότοπο και αλληλεπιδρούν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η ίδια Ιστοσελίδα.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι πληροφορίες ισχύουν μόνο για τον ιστότοπο Emmegisoft S.r.l. και δεν αναφέρονται σε άλλους ιστότοπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης κατά την πλοήγησή του κάνοντας κλικ σε συνδέσμους ή/και banner στον ιστότοπο.


1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Emmegisoft S.r.l., στο πρόσωπο του pro tempore νόμιμου εκπροσώπου της, με έδρα στη Via Carpi Ravarino, 300, 41019 Soliera MO – Italia, e-mail: info@emmegisoft.com, C.F. / p. IVA 03236850362.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): Δρ. Donato Eugenio Caccavella, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo.voilap@amicadpo.eu


2. Είδος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση που σχετίζεται με την περιήγηση στον Ιστότοπο

Ο ιστότοπός μας προσφέρει ενημερωτικό και μερικές φορές διαδραστικό περιεχόμενο. Κατά την περιήγηση, επομένως, είναι δυνατή η απόκτηση πληροφοριών για τον χρήστη, με τους εξής τρόπους:


• Δεδομένα περιήγησης


Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση εμπίπτει στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.


Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει: διευθύνσεις IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα, το όνομα τομέα και τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων από τις οποίες έγινε η πρόσβαση ή η έξοδος, πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες εντός του ιστότοπου, τον χρόνο πρόσβασης , την παραμονή στη μεμονωμένη σελίδα, την ανάλυση της εσωτερικής διαδρομής και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.


Νομική βάση: το έννομο συμφέρον του Ιδιοκτήτη για τη διαχείριση και διοίκηση του ιστότοπου καθώς και για τη βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ.1 εδάφιο f).


• Στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από τον επισκέπτη


Αυτά είναι όλα τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύονται ελεύθερα από τον επισκέπτη στον Ιστότοπο, για παράδειγμα, για εγγραφή ή/και πρόσβαση σε μια δεσμευμένη περιοχή, για αίτημα πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία χρησιμοποιώντας μια φόρμα ή για χρήση της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων που προσφέρει η Εταιρεία. Η επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται με βάση όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στις συγκεκριμένες πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του GDPR από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων κατά την παροχή προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή, όπως ζητείται στις κατάλληλες φόρμες.


Νομική βάση: Οι επεξεργασίες που εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό βασίζονται στην εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 εδάφιο b). Για την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων, σχετική νομική βάση είναι η ελεύθερη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ.1 εδάφιο a).


• Cookie


Σε ορισμένες και σε άλλες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς δημιουργίας προφίλ που συλλέγονται από cookie. Η επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων θα διενεργείται με βάση τα όσα αναφέρονται στην πολιτική cookie που υπάρχει στον Ιστότοπο στη συγκεκριμένη ενότητα Πολιτική Cookie εντός των ορίων της συγκατάθεσης που ενδέχεται να έχετε παράσχει, σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 εδάφιο a) του GDPR.


Νομική βάση: η σχετική νομική βάση για τα μη τεχνικά cookie είναι η συναίνεση που δίνεται ελεύθερα από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ.1 εδάφιο a).


3. Μέθοδοι επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσω εργαλείων πληροφορικής κατάλληλων για την εγγύηση της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων και σε συμμόρφωση με τα μέτρα ασφαλείας που κρίνονται κατάλληλα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθ. 32 GDPR, μέσω ασφαλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας με αλγόριθμους κρυπτογράφησης SSL.


Τα δεδομένα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία σε αυτοματοποιημένη μορφή, με ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (συμπεριλαμβανομένου e-mail, φαξ, τηλεφώνου και οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών) σύμφωνα με τις αρχές της ορθότητας, της νομιμότητας, της διαφάνειας.


Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή/και διαχειριστές συστημάτων που πρέπει να τα γνωρίζουν ανάλογα με τη δραστηριότητά τους ή από εξωτερικά άτομα που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (για παράδειγμα, διαχείριση του συστήματος πληροφορικής , υπηρεσίες και εταιρείες επικοινωνίας) που διορίζονται δεόντως ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων ή ενεργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.


Τα δεδομένα θα μπορούσαν να διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα με βάση τις αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με βάση επαρκείς εγγυήσεις που παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία.


4. Ανακατεύθυνση σε εξωτερικούς ιστότοπους

Ο ιστότοπος του Διαδικτύου μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο “social plug-in”. Τα social plug-in είναι ειδικά εργαλεία που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των λειτουργιών του κοινωνικού δικτύου απευθείας στον Ιστότοπο (για παράδειγμα η λειτουργία "μου αρέσει" του Facebook).


Όλα τα κοινωνικά πρόσθετα στον Ιστότοπο επισημαίνονται με το αντίστοιχο λογότυπο που ανήκει στην πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου.


Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα του Ιστότοπου και αλληλεπιδράτε με το plug-in (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί "Μου αρέσει"), οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στην πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου (στην περίπτωση αυτή το Facebook) και απομνημονεύονται.


Για πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, το είδος και τις μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων από την πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου, καθώς και τις μεθόδους άσκησης των δικαιωμάτων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου του μεμονωμένου κοινωνικού δικτύου.


5. Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 5 του GDPR, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και για το μέγιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα ίσο με το ελάχιστο απαραίτητο, όπως υποδεικνύεται στην αιτιολογική σκέψη 39 του GDPR, δηλαδή έως ότου παύσει η σχέση μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, με την επιφύλαξη περαιτέρω περιόδου διατήρησης, που μπορεί να επιβληθεί από τον νόμο, όπως επίσης προβλέπεται από την αιτιολογική σκέψη 65 του GDPR.


Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης σε σχέση με μεμονωμένες θεραπείες θα παρέχονται στις πληροφορίες που παρέχονται, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του GDPR, κατά την παροχή προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή, όπως ζητείται στα κατάλληλα έντυπα.


6. Δικαιώματα των ενδιαφερομένων

Όπως απαιτείται από το άρθρο 15 του GDPR, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, να ζητήσει τη διόρθωση και επικαιροποίησή τους, εάν είναι ελλιπή ή λανθασμένα, να ζητήσει την ακύρωσή τους εάν η συλλογή έγινε κατά παράβαση νόμου ή κανονισμού, καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία για νόμιμους και συγκεκριμένους λόγους.


Συγκεκριμένα, παραθέτουμε παρακάτω όλα τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν, ανά πάσα στιγμή, έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:


Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 του GDPR, να λαμβάνετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, στην περίπτωση αυτή, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις εν λόγω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, γ) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως εάν πρόκειται για παραλήπτες από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) όταν είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου, ε) την ύπαρξη του δικαιώματος του ενδιαφερομένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διορθώσει ή να ακυρώσει προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν ή να αντιταχθεί στη μεταχείρισή τους, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4, του GDPR και, τουλάχιστον σε τέτοιες περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται, καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες τέτοιας επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.


Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 του GDPR, η διόρθωση προσωπικών δεδομένων που είναι ανακριβή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επιπλέον, είναι δυνατή η ενσωμάτωση προσωπικών δεδομένων που είναι ελλιπή, επίσης με την παροχή συμπληρωματικής δήλωσης.


Δικαίωμα ακύρωσης: δικαίωμα να επιτευχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1 του GDPR, η ακύρωση προσωπικών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν υφίσταται έστω και ένας από τους παρακάτω λόγους: α) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία, β) έχει ανακληθεί η συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους, γ) το ενδιαφερόμενο μέρος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή 2 του GDPR και δεν υφίσταται πλέον επιτακτικός νόμιμος λόγος για να προχωρήσει η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δ) τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, ε) είναι απαραίτητο να ακυρωθούν τα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που ορίζεται από κοινοτικό δίκαιο ή από το εσωτερικό δίκαιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 3 του GDPR, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δικαιούται να μην προβεί σε ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, έκφραση και ενημέρωση, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.


Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του GDPR, σε περίπτωση που προκύψει μία από τις ακόλουθες υποθέσεις, το ενδιαφερόμενο μέρος: α) αμφισβήτησε την ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων (ο περιορισμός θα συνεχιστεί για την περίοδο που απαιτείται για να επαληθεύσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας την ακρίβεια αυτών των προσωπικών δεδομένων, β) η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά έχετε αντιταχθεί στην ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ζητώντας αντ' αυτού να περιοριστεί η χρήση τους, γ) παρόλο που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν τα χρειάζεται πλέον για σκοπούς επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση ενός δικαιώματος στο δικαστήριο, δ) έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1, του GDPR και αναμένει την επαλήθευση της πιθανής επικράτησης των νόμιμων λόγων του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με τους δικούς σας. Σε περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός από αποθήκευση, μόνο με τη συγκατάθεση ή για την εκτίμηση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για σημαντικούς λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος.


Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων:το δικαίωμα να ζητάτε ανά πάσα στιγμή και να λαμβάνετε, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 1 του GDPR, όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή ή να ζητάτε τη διαβίβασή τους σε άλλος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στον ενδιαφερόμενο να παράσχει όλα τα ακριβή στοιχεία του νέου υπευθύνου επεξεργασίας στον οποίο σκοπεύει να διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδομένα με την παροχή γραπτής εξουσιοδότησης.


Δικαίωμα αντίρρησης: σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του GDPR και όπως επιβεβαιώνεται εκ νέου από την αιτιολογική σκέψη 70, είναι δυνατό να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ.


Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή: με την επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής σε οποιονδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό χώρο, εάν πιστεύεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων παραβιάζει τον GDPR ή/και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι δυνατή η υποβολή καταγγελίας στον Εγγυητή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.


Για να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα όπως προσδιορίζονται παραπάνω, απλώς επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον ΥΠΔ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo.voilap@amicadpo.eu


7. Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Οι υπηρεσίες σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται για ένα ευρύ κοινό και δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 14 ετών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν συλλέγει εν γνώσει του προσωπικά δεδομένα από χρήστες κάτω από αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε ανήλικο κάτω των 14 ετών, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα τα ακυρώσει αμέσως.


8. Αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τον Ιστότοπο από τη δημοσίευσή του και ενσωματώνουν και συμπληρώνουν τις πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται σε κάθε μεμονωμένη φάση συλλογής. Η πιθανή έναρξη ισχύος νέων τομεακών κανονισμών, καθώς και η συνεχής εξέταση και ενημέρωση των γενικών όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάγκη διαφοροποίησης αυτών των μεθόδων. Επομένως, είναι πιθανό αυτές οι πληροφορίες να υποστούν αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και ως εκ τούτου καλούμε κάθε χρήστη να συμβουλεύεται περιοδικά αυτήν τη σελίδα. Εννοείται από τώρα ότι οποιαδήποτε παραλλαγή των πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται κατά τη φάση της συλλογής θα κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων με τον τρόπο που προσδιορίζει ο τελευταίος.