Σε αυτήν τη σελίδα περιγράφονται οι τρόποι διαχείρισης του ιστότοπου σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που τον επισκέπτονται. Πρόκειται για τη δήλωση που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679 (εφεξής αναφερόμενος, για λόγους συντομίας, «Κανονισμός») για όσους χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες της εταιρείας. Η δήλωση παρέχεται μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και όχι για άλλους ιστότοπους που ενδεχομένως να επισκεφθεί ο χρήστης μέσω της σύνδεσης. Στη δήλωση αναφέρονται ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα on-line και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων στους χρήστες όταν συνδέονται στις ιστοσελίδες, ανεξάρτητα από τον σκοπό σύνδεσης. Τυχόν ειδικές συγκεντρωτικές δηλώσεις θα παρέχονται σταδιακά ή θα αναρτώνται στις σελίδες του ιστότοπου που έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ» ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (RDP/DPO)
Η επίσκεψη αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ή που μπορούν να ταυτοποιηθούν. Ο «υπεύθυνος» επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Emmegisoft s.r.l., με εταιρική έδρα στην οδό Via Carpi Ravarino, 300, 41019 Soliera (MO) - Italy, η οποία εκπροσωπείται από τον προσωρινό νόμιμο εκπρόσωπο («Εταιρεία» ή «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»). Ο Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων που έχει οριστεί είναι ο κος Donato Caccavella, διεύθυνση email: dpo.voilap@amicadpo.euΤΥΠΟΙ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεδομένα πλοήγησης
Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου λαμβάνουν, κατά την κανονική τους λειτουργία, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η αποστολή των οποίων προβλέπεται από τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Internet. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που προσδιορίζουν, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, μπορούν, μέσω επεξεργασιών και συσχετισμών με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτους, να οδηγήσουν στον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών. Σε αυτήν την κατηγορία δεδομένων ανήκουν οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις με την ένδειξη URI (Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου) των απαιτούμενων πόρων, η ώρα αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος αρχείου απόκρισης, ο κωδικός αριθμός που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης του διακομιστή (ολοκλήρωση, σφάλμα κλπ.), καθώς και άλλες παράμετροι που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το πληροφοριακό περιβάλλον του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ανάκτησης ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και τον έλεγχο της σωστής του λειτουργίας και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση των ευθυνών σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων για ζημιές που έχουν προκληθεί στον ιστότοπο: με την επιφύλαξη αυτής της πιθανότητας, τα δεδομένα σχετικά με τις διαδικτυακές επαφές δεν διατηρούνται για περισσότερο από 14 μήνες.


Cookie
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αυτόματα συστήματα συλλογής των δεδομένων που παρέχονται άμεσα από τους χρήστες, όπως τα cookie. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποσταλούν και να καταγραφούν στον υπολογιστή του χρήστη από τους ιστότοπους που επισκέπτονται για να αποσταλούν ξανά σε αυτούς τους ιστότοπους κατά την επόμενη πρόσβαση του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα στον χρήστη, για παράδειγμα, αποστέλλοντάς του περιεχόμενο σε συμβατή μορφή με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται ή με συγκεκριμένες ρυθμίσεις εμφάνισης (στυλ, χρώματα κλπ.). Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους, υπάρχουν διάφοροι τύποι cookie που μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή του χρήστη για διάφορες χρονικές περιόδους.


Τύποι cookie και σχετικοί σκοποί
Τα cookie που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο είναι των εξής τύπων:
1. Cookie τεχνικού τύπου: παρέχουν στον χρήστη βέλτιστη και γρήγορη πλοήγηση μέσω του ιστότοπου, καθώς και αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών ή/και των διαφόρων επιλογών που προσφέρει, παρέχοντας για παράδειγμα τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας αγοράς ή ελέγχου της ταυτότητας του χρήστη για πρόσβαση σε δεσμευμένους χώρους. Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου, αλλά μπορούν ωστόσο να απενεργοποιηθούν.
2. Cookie ανάλυσης: πρόκειται για εργαλεία ανώνυμης και συγκεντρωτικής διαδικτυακής ανάλυσης, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, τον τρόπο πρόσβασης στον ιστότοπο, τον αριθμό και τη διάρκεια των επισκέψεων κλπ. Αυτά τα cookie παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης βελτιώσεων στον ιστότοπο, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών, και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων. Αυτά τα cookie δεν είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου και, επομένως, μπορούν να απενεργοποιηθούν.
3. Cookie τρίτων: πρόκειται για cookie που εγκαθίστανται στο τερματικό του χρήστη από διαχειριστές ιστότοπων τρίτων μέσω του παρόντος ιστότοπου. Τα cookie τρίτων, τα οποία έχουν ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση αναλύσεων, προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, κάντε κλικ στην παρακάτω σύνδεση: http://www.google.it/intl/it/analytics.
4. Cookie δημιουργίας προφίλ: πρόκειται για cookie που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πλοήγησης του χρήστη στο δίκτυο και για τη δημιουργία προφίλ σχετικά με τις προτιμήσεις του, τις συνήθειές του, τις επιλογές του κλπ. Με αυτά τα cookie μπορούν να αποσταλούν στο τερματικό του χρήστη διαφημιστικά μηνύματα που συμβαδίζουν με τις προτιμήσεις που έχει ήδη εκδηλώσει ο χρήστης κατά την πλοήγηση online.
Για να απενεργοποιήσετε τα cookie και να μην επιτρέψετε στο Google Analytics να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την πλοήγηση, μπορείτε να εκτελέσετε λήψη του πρόσθετου στοιχείου του προγράμματος περιήγησης για την απενεργοποίηση του Google Analytics κάνοντας κλικ στην παρακάτω σύνδεση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookie μέσω του παρόντος ιστότοπου, καθώς και τον τρόπο ρύθμισης των σχετικών προτιμήσεων μέσω του προγράμματος περιήγησης, διαβάστε την πολιτική για τα cookie.


Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη
Η προαιρετική, ρητή και οικειοθελής αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται τη μετέπειτα λήψη της διεύθυνσης του αποστολέα, η οποία είναι απαραίτητη για να απαντηθούν τα αιτήματα, καθώς και τυχόν άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων λαμβάνει επίσης κοινά δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ.) μετά την αποστολή των αιτημάτων μέσω συμπλήρωσης της φόρμας στο τμήμα «Επικοινωνία» του ιστότοπου.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιούνται για:
α) γενικούς σκοπούς: τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την ικανοποίηση αιτημάτων/ερωτημάτων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους χρήστες που αποστέλλουν αιτήματα αποστολής ενημερωτικού υλικού (τεχνικά δελτία, Cd-rom, κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, απαντήσεις σε ερωτήματα, διάφορες ενέργειες κλπ.) υποβάλλονται σε επεξεργασία με μοναδικό σκοπό την παροχή της υπηρεσίας ή του αιτήματος.
β) σκοπούς άμεσου «μάρκετινγκ»: τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο μετά την ελεύθερη, οικειοθελή, ειδική, ρητή και ανακλητή συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού/διαφημιστικών ανακοινώσεων μέσω ταχυδρομείου, e-mail, τηλεφώνου, φαξ, whatsapp, sms, mms, εφαρμογών, ενημερωτικών δελτίων και παρόμοιων εργαλείων. Μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης αναγνωρίζεται το δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση.ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
Εκτός από τα όσα καθορίζονται για τα δεδομένα πλοήγησης, η παροχή των δεδομένων είναι προαιρετική και μη υποχρεωτική. Η άρνηση της παροχής των δεδομένων ή η συνολική εναντίωση στην παροχή τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, σημείο α), μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ικανοποίησης ορισμένων αιτημάτων. Η άρνηση της χρήσης των δεδομένων για τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο β) δεν θα έχει ωστόσο καμία συνέπεια στην αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που συνδέονται με προωθήσεις ή στις υφιστάμενες σχέσεις.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Η νομική βάση της επεξεργασίας για τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στοιχείο α), είναι το νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου για τη διαχείριση του ιστότοπου, καθώς και για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών on line, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ). Προϋπόθεση της νομιμότητας για τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στοιχείο β), είναι η συγκατάθεση που παρέχεται ελεύθερα σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του Κανονισμού.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο με εργαλεία/υλικά έντυπης μορφής όσο και μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων/συστημάτων πληροφορικής/συστημάτων τηλεματικής, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, σύμφωνα με τις αρχές νομιμότητας και ορθότητας και με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. Τηρούνται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της απώλειας των δεδομένων, παράνομων ή εσφαλμένων χρήσεων και μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων. Οι επεξεργασίες που συνδέονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου πραγματοποιούνται στην εταιρική έδρα του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο από περιορισμένο αριθμό κατάλληλα εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της εταιρείας από τον διοικητικό τομέα, τον τομέα μάρκετινγκ, τον τομέα CED και τον εμπορικό τομέα.ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Με βάση τις αρχές αναγκαιότητας και αναλογικότητας, τα δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Πιο αναλυτικά, τα δεδομένα που λαμβάνονται για γενικούς σκοπούς διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αιτημάτων του ενδιαφερόμενου Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 μηνών, με την επιφύλαξη της πιθανής πρώιμης ανάκλησης της συγκατάθεσης.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα δεδομένα μπορούν να αποσταλούν, κατόπιν ειδικής και ρητής συγκατάθεσης, για τη σωστή εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στα προηγούμενα στοιχεία α) και β), στις εταιρείες που ελέγχονται από την εταιρεία μας ή συνδέονται με αυτήν (οι οποίες ενεργούν με την ιδιότητα του αυτόνομου υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και οι δηλώσεις των οποίων είναι αναρτημένες στους σχετικούς ιστότοπους), οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω: Voilàp s.p.a., Voilàp digital s.r.l., Emmegi s.p.a., Emmegi Italia s.r.l., Emmegi SA, Emmegisoft s.r.l., Keraglass s.r.l., Imecon Engineering s.r.l., Mindscape s.r.l., Camaeleon Produktionsautomatisierung GmbH, Emmegi Scandinavia AB, Emmegi Deutschland GmbH, Emmegi UK Ltd, Emmegi France Eurl, Emmegi Suisse SA, Emmegi Iberica SA, Emmegi (Suzhou) Co. Ltd, Emmegi Turk, Emmegi USA Inc., Keraglass USA Inc, Emmegisoft do Brasil Ltda, Emmegi do Brasil Ltda, Emmegi Canada Inc, Voilàp Mexico SA. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με ειδικές κατηγορίες αποδεκτών, όπως άτομα που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα δυνάμει των διατάξεων του νόμου, του κανονισμού ή της κοινοτικής νομοθεσίας, εντός των ορίων που προβλέπονται από αυτούς τους κανονισμούς. Άλλα άτομα μπορεί να λάβουν γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την ιδιότητα των εξωτερικών Υπεύθυνων επεξεργασίας ή των ειδικά διορισμένων αρμόδιων επεξεργασίας. Ο ενημερωμένος κατάλογος των εξωτερικών Υπεύθυνων επεξεργασίας των δεδομένων διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Τα υπό επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα δεδομένα δεν μεταφέρονται συνήθως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εάν για ειδικούς λόγους που αφορούν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών από τους προμηθευτές απαιτείται μεταφορά των δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες που δεν προσφέρουν επαρκή προστασία, η εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίσει κατάλληλα επίπεδα προστασίας ακόμη και συμβατικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβατικών όρων.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που περιγράφονται στο παρόν, τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό (άρθρα 15-21), συμπεριλαμβανομένων των εξής:
> λήψη επιβεβαίωσης της ύπαρξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πρόσβαση στο περιεχόμενό τους (δικαιώματα πρόσβασης),
> ενημέρωση, τροποποίηση ή/και διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δικαιώματα διόρθωσης),
> υποβολή αιτήματος για τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με παραβίαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που πρέπει να διατηρηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με διαφορετικό τρόπο (δικαίωμα στη λήθη και δικαίωμα περιορισμού),
> εναντίωση στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης),
> ανάκληση της συγκατάθεσης, όπου έχει παρασχεθεί, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που παρασχέθηκε πριν από την ανάκληση,
> υποβολή καταγγελίας στις Αρχές ελέγχου στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
> λήψη αντιγράφου των δεδομένων χρήστη σε ηλεκτρονική μορφή και αίτημα αποστολής αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).
Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι ο κος Donato Caccavella, διεύθυνση email: dpo.voilap@amicadpo.euΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Οι υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όχι σε ανηλίκους ηλικίας κάτω των 14 ετών. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν συλλέγει εν γνώσει του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους χρηστών ηλικίας κάτω αυτού του ηλικιακού ορίου. Στην περίπτωση παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν σε ανηλίκους 14 ετών, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα φροντίσει άμεσα να διαγραφούν.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το παρόν συνιστά την «πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου» του παρόντος ιστότοπου και μπορεί να υποβληθεί σε περιοδικές ενημερώσεις.