Λογισμικό για τη σχεδίαση των επεξεργασιών.

Πρόγραμμα γραφείου για το σχεδιασμό των επεξεργασιών για εκτέλεση στο κέντρο επεξεργασίας. Το FP CAM είναι η γενικότερη έκδοση, ενώ το CAMPLUS είναι η εξατομικευμένη έκδοση για τα κέντρα επεξεργασίας Emmegi. Το FP CAM απλοποιεί την εφαρμογή των επεξεργασιών εμφανίζοντας το προφίλ και το εργαλείο τρισδιάστατα και καθιστά άμεσα διαθέσιμες, σε μορφή παραμέτρων, τις πιο συνηθισμένες μορφές (οπές, εγκοπές, ορθογώνια, κλπ.). Με το πρόσθετο πρόγραμμα SHAPE παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερου προσδιορισμού οποιασδήποτε μορφής. Το FP CAM επιτρέπει επίσης την εισαγωγή, μέσω της επιλογής DRIVER-CAD, τεμαχίων που έχουν σχεδιαστεί με προγράμματα CAD 3D του εμπορίου (Autodesk Inventor, SolidWorks, κλπ.). Οι επεξεργασίες είναι συμβατές με το σύστημα EASYMAC του FP PRO, γι’αυτό συνδέονται με τα αντίστοιχα αξεσουάρ έτσι ώστε να πετυχαίνουμε, κατά τη φάση υπολογισμού της εντολής παραγωγής, τη λίστα εργασίας έτοιμη για εκτέλεση από το μηχάνημα.

Fp Suite Fp Cam λειτουργία Emmegisoft
λειτουργία
  • Αρχείο προφίλ σε μορφότυπο DXF, κοινό με το FP PRO
  • Δυνατότητα διαμόρφωσης για κέντρα επεξεργασίας 3, 4 και 5 αξόνων, και με κινηματικές κεφαλές.
  • Διαχείριση φρεζών, τρυπανιών, λαμών, φρεζών διαστολής, φιλιέρας, αντιγραφέων.
  • Πραγματική γραφική αναπαράσταση του τεμαχίου και του εργαλείου.
  • Προγραμματισμός των επεξεργασιών με τρισδιάστατη εμφάνιση.
  • άμεση διαθεσιμότητα παραμετρικών εικόνων “Standard”: στρογγυλό άνοιγμα, τετράγωνο άνοιγμα, οβάλ άνοιγμα, τρύπα κλειδαριάς, άνοιγμα γωνίας σύνδεσης, κοπή, τόξο, κλπ.
  • Γραφικός προσδιορισμός της θέσης των επεξεργασιών επιλέγοντας τα σημεία απευθείας στο προφίλ: άκρα, ενδιάμεσα, θάλαμοι, φτερά, κλπ.
  • Προσδιορισμός πολλαπλών τιμών βάθους μέσω πινάκων.
  • Προσομείωση εκτέλεσης των επεξεργασιών με έλεγχο τυχόν σύγκρουσης.
  • Γραφική εκτύπωση του τεμαχίου με τις επεξεργασίες.
Fp Suite Fp Cam Shape Προαιρετικό μοντέλο Emmegisoft
Shape Προαιρετικό μοντέλο

Γραφικός προσδιορισμός εικόνων οποιουδήποτε σχεδίου, συνθέτοντας ελεύθερα γραμμές, τόξα και οπές. Εισαγωγή από εικόνες σε μορφότυπο DXF. Ταχύτερη εκτέλεση επεξεργασιών που διαφορετικά θα έπρεπε να γίνουν με σύνθεση των εικόνων “standard”.

Fp Suite Fp Cam Driver-Cad Προαιρετικό μοντέλο Emmegisoft
Driver-Cad Προαιρετικό μοντέλο

Εισαγωγή από τα προγράμματα CAD-3D μέσω των σχεδίων STEP, SAT. Αυτόματη αναγνώριση των κυριότερων επεξεργασιών, εργαλεία snap για οδηγούμενη αναγνώριση των επεξεργασιών που έχουν απομείνει.

Others Products