Λογισμικό για τη σχεδίαση υαλοπετασμάτων

Πρόσθετη ενότητα του FP PRO, ειδική για τη διαχείριση υαλοπετασμάτων. Η σχεδίαση γίνεται με απλό και οδηγούμενο τρόπο με τον γραφικό προσδιορισμό του τύπου, των διαστάσεων, των δαπέδων, των προφίλ, με έλεγχο της ροπής αδράνειας, μέχρι τυπολογισμό του κόστους και τη λίστα υλικών.

Fp Suite Fp Facade λειτουργία Emmegisoft
λειτουργία
  • Σχεδίαση παραδοσιακών επίπεδων υαλοπετασμάτων, μόνο με τζάμι και τύπου κασετίνας, ορθογώνιων και ακανόνιστου σχεδίου.
  • Σχεδίαση μη επίπεδων υαλοπετασμάτων προσδιορίζοντας τις γωνίες μεταξύ των τμημάτων.
  • Οδηγούμενη επιλογή του τύπου (κλασικού τύπου, ενιαίας όψης, αναρτημένης όψης) και των διαστάσεων.
  • Γραφική τοποθέτηση δαπέδων, δοκών και τραβερσών.
  • Επιλογή του κωδικού προφίλ για τα εξαρτήματα (δοκός, αποστάτης, πίεστρο, κάσα).
  • Υπολογισμός της ροπής αδρανείας.
  • Αυτόματος προσδιορισμός των αρμών στα προφίλ.
  • Εφαρμογή των αξεσουάρ με αρμούς και της ένωσης δαπέδων.
  • Προσδιορισμός κόστους και προσφοράς
  • Υπολογισμός λίστας υλικών (προφίλ, αξεσουάρ, λάστιχα, υαλοπίνακες, πάνελ).

Others Products