Λογισμικό για τη διαχείριση των πωλήσεων κουφωμάτων

Είναι Πρόγραμμα συνδεδεμένο με το FP PRO για την επεξεργασία προσφορών και παραγγελιών, ξεκινώντας από τους προκαθορισμένες τιμοκαταλόγους. Απευθύνεται σε εταιρείες κατασκευής κουφωμάτων που επιθυμούν να στηρίξουν την εμπορική τους δραστηριότητα στους τιμοκαταλόγους πώλησης στους οποίους να προσδιορίζει τις τιμές μέσω πινάκων, τις τεχνικές δεσμεύσεις, τα στάνταρ χαρακτηριστικά και τις επιτρεπόμενες μεταβλητές. Καθώς και για εσωτερική χρήση, ο τιμοκατάλογος μπορεί. Οι παραγγελίες τις οποίες επεξεργάζεται το FP DEALER μετατρέπονται απευθείας σε παραγγελίες του FP PRO έτοιμες για την παραγωγή, χωρίς να κυκλοφορούν χαρτιά και χωρίς επανεισαγωγή των δεδομένων. 

Fp Suite Fp Dealer Τομείς χρήσης Emmegisoft
Τομείς χρήσης
 • Τομείς: αλουμίνιο, ξύλο-αλουμίνιο, PVC, μέταλλο, ξύλο.
 • Τύποι παραγωγής: κουφώματα, παντζούρια, πόρτες, κύριες είσοδοι, βοηθητικές πόρτες, κλπ.
 • Τυπολογίες πώλησης: με πίνακα, ανά τετραγωνικό μέτρο, ανά τρέχον μέτρο, ανά τεμάχιο.
Fp Suite Fp Dealer Διαχείριση τιμοκαταλόγων πώλησης Emmegisoft
Διαχείριση τιμοκαταλόγων πώλησης
 • Επεξεργασία τιμοκαταλόγου ξεκινώντας από τα βιομηχανικά κόστη που έχουν υπολογιστεί από το FP PRO.
 • Σύγκριση αναλύσεων κόστους
 • Προσδιορισμός μεταβλητών που συνδέονται με αξεσουάρ, επεξεργασίες, υαλοπίνακες, πάνελ, τραβέρσες, φάσες, κλπ
 • Ορισμοί τεχνικών δεσμεύσεων.
 • Εισαγωγή προϋπαρχόντων τιμοκαταλόγων.
 • Διανομή του τιμοκαταλόγου στο δίκτυο πώλησης.
Fp Suite Fp Dealer Διαχείριση εμπορικής δραστηριότητας Emmegisoft
Διαχείριση εμπορικής δραστηριότητας
 • Διαχείριση αρχείου πελατών με προσδιορισμό κατηγορίας, επιπέδων έκπτωσης, πληρωμών, κλπ.
 • Προσπέλαση στους τιμοκαταλόγους για γρήγορο υπολογισμό της τιμής.
 • Οδηγούμενη επεξεργασία προσφοράς επιλέγοντας τυπολογία, διαστάσεις, μεταβλητές, ποσότητες.
 • Επεξεργασία περισσότερων εκδόσεων που βασίζονται σε διαφορετικές σειρές προφίλ.
 • Υπολογισμός συντελεστή θερμοδιαπερατότητας με έλεγχο στις παραμέτρους της ζώνης του εργοταξίου.
 • Γραφική αναπαράσταση, και τρισδιάστατη, των τυπολογιών με χρώμα και τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά.
 • Εκτυπώσεις προσφοράς και παραγγελίες με επιλογές του χρήστη.
 • Έλεγχος της εξέλιξης των προσφορών και προγραμματισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Αυτόματη μετατροπή των παραγγελιών σε εντολές παραγωγής του FP PRO έτοιμες για παραγωγή.
 • Διαχείριση προϋπολογισμού από εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Έλεγχοι και στατιστικές πωλήσεων.
Fp Suite Fp Dealer Διαχείριση δικτύου πωλήσεων μέσω διαδικτύου Emmegisoft
Διαχείριση δικτύου πωλήσεων μέσω διαδικτύου
 • Χρήση της τεχνολογίας Β2Β (Business to Business) για αυτόματη και διαφανή ανταλλαγή δεδομένων με το δίκτυο πώλησης μέσω διαδικτύου.
 • Παραλαβή προσφορών και παραγγελιών από το δίκτυο πώλησης.
 • Αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας στο δίκτυο πωλήσεων.
 • Αποστολή ενημερώσεων τιμοκαταλόγων στο δίκτυο πωλήσεων.

Others Products