Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση επιφανειών.

Πρόγραμμα γραφείου συνδεδεμένο με το FP PRO, για τη βελτιστοποίηση των πάνελ, των μεταλλικών ελασμάτων και του υαλοπίνακα. Εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα βελτιστοποίησης και ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο στη χρήση.

Fp Suite Fp Opti2D λειτουργία Emmegisoft
λειτουργία
  • Γραφική και φιλική προς τον χρήστη διασύνδεση.
  • Διαχείριση πάνελ, μεταλλικών ελασμάτων, υαλοπινάκων.
  • Ειδικές λειτουργίες για σύνθετα πάνελ αλουμινίου.
  • Προσδιορισμός των τμημάτων για βελτιστοποίηση.
  • Άμεση χρήση των λιστών πάνελ και υαλοπινάκων που δημιουργούνται από το FP PRO.
  • Εισαγωγή λιστών εργασίας από το Excel και από εξωτερικά προγράμματα υπολογισμού.
  • Διαχείριση αποθήκης, τόσο για ολόκληρες πλάκες όσο και για τεμάχια.
  • Εμφάνιση και γραφική εκτύπωση των βελτιστοποιημένων πλακών, με καθαρές ενδείξεις σχετικά με τις κοπές που πρέπει να γίνουν και με τη διαθεσιμότητα τεμαχίων.
  • Στατιστικές ενδείξεις σχετικά με τη χρήση των πλακών.

Others Products